Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Admis/ respins
1 GANEA LAURA IOANA Consilier IA (activitate de redacție) 76,60 94,30 85,45 ADMIS
2 BOBOC ENACHE ALICE DIANA Consilier IA (relații publice) 70,00 90,00 80,00 ADMIS
3 ONOFREI MAXIM VLAD Expert II (comunicare în limba engleză) 93,30 94,60 93,95 ADMIS
4 DINULESCU DINU EUGEN Referent IA (administrativ-tehnic) 92,33 97,33 94,83 ADMIS

 

Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii contractuale sunt obligati sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidații admiși sunt așteptați la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererilor de angajare.

Afișat marți, 29 octombrie 2019, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu