Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de referent IA (M) (casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de referent IA (M) (casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr. crt.

Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Admis/respins
1 Bănciulescu Carmen

Dosar nr 652/12.05.2021

Referent IA (M) 75,00 79,67 77,34

ADMIS

2

Rădoi Luminița Alexandra

Dosar nr 661/13.05.2021

Referent IA (M) 65,67 77,33 71,50

RESPINS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligați sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, în termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Postat marți, 8 iunie 2021, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu