Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de expert (S) debutant, perioadă determinată (3 ani)  specialitatea geologie din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de expert (S) debutant, perioadă determinată (3 ani)  specialitatea geologie din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Nr.

crt.

Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final

Admis/

respins

1 Marincea Stefan – dosar de inscriere nr 221/11.02.2021 Expert (S)  debutant, norma intreaga, perioada determinata 3 ani 54.33 83.66 69.00 ADMIS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei functii contractuale este obligat sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor finale.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăsi 30 de zile lucratoare de la data afisării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Presedinte Comisie concurs/examen

Dan Alexandru GRIGORESCU

 

Postat marți, 9 martie 2021, ora 13:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu