Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de expert IA (geologie) normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate, ISACCL

Rezultatul final la concursul /examenul desfășurat în vederea ocupării postului vacant de expert IA (geologie) normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate, Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

 

Nr. crt. Nume și prenume candidat Denumirea postului Punctaj probă scrisă Punctaj probă interviu Punctaj final Admis/ respins
1 Scutelnicu Ioan – Petru, dosar de înscriere nr 460/12.05.2022 Expert IA 88,35 94 91,17 ADMIS

 

Candidatul declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant corespunzător unei funcții contractuale este obligați sa se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale.

Prin excepție de la prevederile alin. (1), în urma formulării unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat „admis” la concurs poate solicita, in termen de 3 zile lucrătoare de la afișarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depăși 30 de zile lucrătoare de la data afișării rezultatului concursului.

Candidatul admis este așteptat la sediul ISACCL în termen de 3 zile lucrătoare de la data afișării rezultatelor finale pentru depunerea cererii de angajare.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu