Rezultate contestații

Contestația doamnei Roxana Badea a fost admisă.
Conform prevederilor art. 164 alin. 2 al Legii nr. 1/2011: „Pe toată durata activității, studentul-doctorand beneficiază de recunoașterea vechimii în muncă şi specialitate şi de asistenţă medicală gratuită, fără plata contribuțiilor la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru șomaj, la asigurările sociale de sănătate şi pentru accidente de muncă şi boli profesionale”, doamna Roxana Badea are o vechime de minim 5 ani, respectând astfel condiția specifica de participare la concurs pentru postul de expert în specializarea geoparcuri.
Comisia de rezolvare a contestațiilor
Afișat in data de 22 ianuarie 2018 la ora 9,00

Proba scrisă pentru concursurile organizate de ISACCL are loc marți 23 ianuarie ora 10,00 la sediul instituției din Bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A (stații de autobuz Arcul de Triumf, cea mai apropiata stație de metrou: Aviatorilor). Candidații sunt rugați să se prezinte cu minim 30 de minute înainte de începerea concursului.

IMPORTANT! Candidații care au depus la înscriere o declarație pe propria răspundere privind cazierul judiciar mai pot completa dosarul de concurs cu certificatul de cazier judiciar în original până astăzi 22 ianuarie 2018 ora 16,00.

Relaţii la telefon 0745.12.42.02, office@institutlevant.ro, persoana de contact doamna Liliana Voicu.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu