Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor depuse de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant referent IA din cadrul ISACCL

Nr. înregistrare: 688/24.05.2021

 

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor depuse de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant referent IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia de concurs a constatat astăzi, 24.05.2021, ora 9.00, că nu a fost înregistrată nicio contestație la proba selecția dosarelor așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL, in intervalul de 24h de la afisarea rezultatelor (afișarea rezultatelor la proba selecției dosarelor a fost în data de 20.05.2021 ora 9:00).

Postat marți, 25.05.2021.

Anunțul va fi afișat și la sediul ISACCL.

Secretar: Florentina Călin, consilier ISACCL

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu