Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA  din cadrul ISACCL

Nr. înregistrare: 969/14.07.2021

 

R A P O R T
cu privire la:
- încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia  de concurs a  constatat astăzi, 14.07.2021, ora 9,00, că nu a fost înregistrată nicio contestație la proba selecția dosarelor așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL, in intervalul de 24h de la afișarea rezultatelor (afișarea rezultatelor la proba selecției dosarelor a fost in data de 12.07.2021 ora 16,00).

Anunțul va fi afișat si la sediul ISACCL.

Postat miercuri, 14 iulie 2021, ora 10:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu