Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, publicat în data de 28.01.2021

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, publicat în data de 28.01.2021

 

Având în vedere:

  • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare
  • expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Comisia de concurs a constatat astăzi, 02.03.2021, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra rezultatului la proba scrisa,  așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și la avizierul ISACCL.

Secretar comisie de concurs,

Dr. Ana-Maria Răducan

Postat marți, 2 martie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu