Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic al ISACCL

Nr. înregistrare: 1055/21.07.2021

 

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic al ISACCL

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia  de concurs a constatat astăzi, 21.07.2021, ora 10,00, că nu a fost înregistrată nicio contestație la rezultatul probei scrise așa cum a fost afișat pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL, in intervalul de 24h de la afișarea rezultatelor (afișarea rezultatelor la proba scrisă a fost în data de 19.07.2021 ora 14,00).

Anunțul va fi afișat si la sediul ISACCL.

Secretar: Florentina Călin, consilier ISACCL

Postat miercuri, 21 iulie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu