Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul ISACCL

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul ISACCL

 

Departament istoria culturii și civilizației Levantului

-           1 post consilier IA  ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică

-           1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină

Departament diplomație culturală

-           1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă

-           1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ISACCL;

Comisia  de concurs a  constatat astăzi, 12.07.2021, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra probei interviu așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL, in intervalul de 24h de la afișarea rezultatelor (afișarea rezultatelor la proba interviu a fost în data de 08.07.2021 ora 12,00).

12.07.2021 ora 10,00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu