Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție din cadrul ISACCL

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Având în vedere:

prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de:

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) în cadrul Compartimentului Financiar - contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) în cadrul Compartimentului administrativ - tehnic, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate,

Comisia de concurs a constatat astăzi, 30.05.2022, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra probei interviu așa cum a fost afișată pe site-ul și la avizierul ISACCL.

Afișat astăzi, 30.05.2022, ora 15.

Secretar Comisie concurs/examen,
DANA SIMONA DELEANU-MAREȘ

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu