Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant referent IA din cadrul ISACCL

Nr. 746/07.06.2021

 

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant referent IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia  de concurs a constatat astăzi, 07.06.2021, ora 10,00, că nu a fost înregistrată nicio contestație la rezultatul probei interviu așa cum a fost afișat pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului si la avizier ISACCL.

Secretar: Florentina Călin, consilier ISACCL

Postat luni, 7 iunie 2021, ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu