Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant de director general grad II (S) (ordonator de credite) din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, publicat în data de 07.01.2021

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant de director general grad II (S) (ordonator de credite) din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, publicat în data de 07.01.2021

 

Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei interviu la concursul pentru ocuparea postului vacant de director general (S) grad II (ordonator de credite ) din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia  de concurs a constatat astăzi, 09.02.2021, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra probei interviu  așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și la avizier ISACCL.

Secretari Comisii concurs/examen,

Călin Florentina

Afișat marți, 9 februarie 2021, ora 10:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu