Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru postul vacant de  CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC , GRADUL III, ½ normă, perioadă determinată – 3 ani, specialitatea cultură romană și elenistică

Raport cu privire la încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul probei de selecție a dosarelor pentru postul vacant de  CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC , GRADUL III, ½ normă, perioadă determinată – 3 ani, specialitatea cultură romană și elenistică

 

Având în vedere:

  • prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 și ale Legii nr. 319/2003 privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
  • expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei de selecție a dosarelor la concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

Comisia de concurs a constatat astăzi, 09.03.2021, că nu a fost înregistrată nicio contestație asupra probei de selecție a dosarelor, așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și la avizierul ISACCL.

Secretar comisie de concurs,

Dr. Ana-Maria Răducan

 

Postat marți, 09.03.2021, ora 16:30

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu