R A P O R T cu privire la: încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor depuse de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului; încheierea procedurii de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic IA din cadrul ISACCL

Nr. înregistrare: 631/11.05.2021

 

R A P O R T  

cu privire la:

- încheierea perioadei de depunere a contestațiilor la rezultatul selecției dosarelor depuse de către candidați în vederea susținerii concursului de ocupare a postului vacant consilier juridic IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului 

- încheierea procedurii de concurs pentru ocuparea postului vacant de consilier juridic IA  din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

  Având în vedere:

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- expirarea termenului limită de depunere a contestațiilor la rezultatul probei selecției dosarelor de înscriere la concursul pentru ocuparea postului vacant din cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului;

Comisia  de concurs a constatat astăzi, 11.05.2021, ora 9.00, că nu a fost înregistrată nicio contestație la proba selecția dosarelor așa cum a fost afișată pe site-ul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului și la avizier ISACCL, în intervalul de 24h de la afișarea rezultatelor (afișarea rezultatelor la proba selecției dosarelor a fost în data de 07.05.2021 ora 9.00).

Ca urmare a faptului că nu există niciun candidat admis la proba selecției dosarelor pentru ocuparea postului de consilier juridic IA din cadrul Compartimentului juridic, procedura de concurs se încheie.

Postarea pe site a anunțului privind raportul final al Comisiei se va face în data de 11.05.2021, ora 11.00.

Anunțul va fi afișat si la sediul ISACCL.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu