Contestațiile doamnei Voicu Daniela Carmen se resping

Comisia de rezolvare a contestațiilor a primit spre soluționare contestația candidatei Voicu Daniela Carmen înregistrată sub nr. 86/29.01.2018 pentru postul de consilier resurse umane, care exprimă doleanța candidatei privind reluarea probei interviu din cadrul concursului organizat pentru postul mai sus menționat.
Analizând desfășurarea probei de interviu pentru postul mai sus menționat, comisia de rezolvare a contestațiilor a constatat că nu a identificat niciun element care să influențeze rezultatul final al probei de interviu.
În consecință, comisia de rezolvare a contestațiilor respinge contestația formulată de candidata Voicu Daniela Carmen.
Rezultatele sunt publicate conform art. 34 alin. 2 al H.G. nr. 286/2011.

Comisia de rezolvare a contestațiilor a primit spre soluționare și contestația candidatei Voicu Daniela Carmen înregistrată sub nr. 87/29.01.2018 pentru proba de interviu susținută pentru postul de consilier resurse umane. Contestația exprimă nemulțumirile candidatei privind punctajul acordat la proba mai sus menționată.

Analizând contestația nr. 87/29.01.2018 și punctajul acordat de comisia de concurs pentru proba de interviu în cadrul concursului pentru postul de consilier resurse umane, comisia de rezolvare a contestațiilor a decis să respingă contestația formulată de candidata Voicu Daniela Carmen.

Rezultatele sunt publicate conform art. 34 alin. 2 al H.G. nr. 286/2011.

Actualizare astăzi 30 ianuarie ora 15.45.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu