Contestația domnului Birişi Constantin a fost respinsă

Concurs 06 dec 2017

Şef contabil

 

Comisia de soluţionare a contestaţiilor a reanalizat lucrarea candidatului şi a concluzionat că domnul Birişi Constantin a obţinut punctajul de: 51,35 p.

Subiectul 1 –18,35 puncte

Nu s-a menţionat în textul lucrării tipul de activitate desfăşurată, respectiv : servicii publice generale şi nici faptul că entitatea este ordonator terţiar de credite.

Subiectul 2 – 10,00 puncte

Regulile privind lichidarea cheltuielilor instituţiilor publice reglementate de OMFP 1792/2002 atinse prin raspunsurile înscrise în lucrarea candidatului sunt incomplete.

Subiectul 3 – 20,50 puncte

În răspunsul formulat de candidat cu referire la drepturile de autor, nu se menţionează modul de calcul pentru  situaţia specificată în textul subiectului şi nici nu sunt precizate înregistrările contabile aferente.

Subiectul 4 – 2,5 puncte

Răspunsul formulat de candidat nu este argumentat conform cadrului legal care prevede situaţiile în care o instituţie publică poate avea calitatea de persoană impozabilă.

Comisia de Contestații - 07.12.2017

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu