Contestația doamnei Irina Moldovan, candidată pentru postul de consilier juridic, se respinge

Comisia de rezolvare a contestațiilor respinge cererea doamnei Irina Moldovan.
Detalierea punctajului obținut de doamna Moldovan se regăsește în textul de mai jos:
1. subiectul 1: s-au acordat 11 pct. din 25, astfel:
a. noțiune 2 pct. din 5 - noțiunea nu este completă,
b. caracteristici - 5 pct. din 10 - candidata a precizat o singura caracteristică,
c. efecte - 2 pct. din 5 - candidata a precizat un singur efect,
d. încetare - 2 pct. din 5 - candidata a precizat o singură cauză de încetare.

2. subiectul 2 : 11,5 pct. din 20, astfel:
a. 10 pct. (din maximum 10 pct.) întrucât a precizat sursele de finanțare,
b. 1,5 pct. (din maximum 10 pct.) - candidata a precizat o singură modalitate de obținere a veniturilor proprii.

3. subiectul 3: 9 pct. din 30, astfel:
a. 3 pct. (din maximum 6 pct.) pentru precizarea incompletă a obiectului contestației la executare și
b. 6 pct. (din maximum 6 pct.) pentru instanța competentă.
c. nu au fost punctate condițiile de formă, condițiile de admisibilitate și termenele, deoarece nu a atins acești itemi, conform prevederilor Codului de procedura civilă.

4. subiectul 4 nu a fost punctat deoarece nu a atins niciun item.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei Irina Moldovan rămâne neschimbat.
Din motivele menționate mai sus, contestația se respinge.

Comisia de rezolvare a contestațiilor

Afișat astăzi 25 ianuarie 2018, la ora 16,05.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu