Contestația doamnei Catrangiu Liliana Marinela (nr. 4 / 28.11.2017) RESPINSĂ

Contestația doamnei Catrangiu Liliana Marinela (nr. 4 / 28.11.2017) se respinge

Comisia de Contestații, analizând dosarul candidatei și documentele doveditoare, a concluzionat că doamna Catrangiu nu îndeplinește condiția minimală de 3 ani de vechime în funcții de conducere conform anunțului de concurs publicat în Monitorul Oficial. Din analiza cărții de muncă rezultă o vechime în funcții de conducere de 1 an și 10 luni.

Comisia de Contestații - 29.11.2017

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu