Contestația doamnei Caterina Arjoca pentru postul de consilier juridic se respinge

Comisia de rezolvare a contestațiilor respinge cererea doamnei Caterina Arjoca.

Detalierea punctajului obținut de doamna Caterina Arjoca se regăsește în textul de mai jos:

1. Subiectul 1: s-au acordat 9 pct. din 25, astfel:
a. referitor la noțiune: 0 pct. - noțiunea este greșit explicată,
b. caracteristici - 5 pct. din 10 – candidata a precizat o singură caracteristică,
c. efecte - 2 pct. din 5 - candidata a precizat un singur efect,
d. încetare - 2 pct. din 5 - candidata a precizat o singură cauză de încetare,
2. subiectul 2: s-au acordat 15 pct. din 20, astfel:
a. 10 pct. (din maximum 10 pct.) - candidata a precizat sursele de finanțare,
b. 5 pct. (din maximum 10 pct.) - candidata nu a precizat toate modalitățile de obținere a veniturilor proprii.
3. subiectul 3: Comisia modifică punctajul pentru obiectul contestației la executare și acordă 8 pct. din 30 pct., astfel:
a. 3 pct. (din maximum 6 pct.) pentru precizarea incompletă a obiectului contestației la executare și
b. 5 pct. (din maximum 5 pct.) pentru condițiile de formă.
c. nu au fost punctate instanța competentă, condițiile de admisibilitate și termenele, deoarece candidata nu a atins acești itemi conform prevederilor Codului de procedură civilă.
4. subiectul 4 nu a fost punctat, deoarece candidata nu a atins niciun item.

Participarea la un concurs și declararea drept admis după proba scrisă necesită și atingerea minimă a tuturor itemilor.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei Caterina Arjoca este modificat, crescând la 32 puncte. Punctajul minim pentru declararea drept admis este de 50 puncte.

Din motivele menționate mai sus menționate, contestația doamnei Caterina Arjoca se respinge.

Comisia de rezolvare a contestațiilor

Afișat astăzi 25 ianuarie 2018, la ora 16,00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu