COMUNICAT CU PRIVIRE LA DEPUNEREA DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI DIN CADRUL ISACCL

ACTUALIZARE 14 APRILIE 2020: COMUNICAT CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI DIN CADRUL ISACCL

COMUNICAT CU PRIVIRE LA SUSPENDAREA PROCEDURII DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DE CERCETĂTORI ȘTIINȚIFICI

Având în vedere măsurile privind prevenirea răspândirii cu virusul Covid 19;

Luând în considerare Comunicatul Ministerului Muncii și Protecției Sociale din 10.03.2020;

Ținând cont de faptul că dosarele se depun personal și este necesară confruntarea documentelor originale cu cele depuse la dosarul de înscriere la concursul organizat de ISACCL pentru ocuparea posturilor vacante de cercetători științifici;

Conducerea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului a hotărât ca depunerea dosarelor pentru posturile vacante de cercetători științifici din cadrul ISACCL să se desfășoare zilnic, în intervalul orar: 09,30-12,30, conform calendarului anunțat.

Președinte ISACCL,

Emil Constantinescu

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, președinte Emil Constantinescu

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu