ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 (DATA PUBLICĂRII CONCURSULUI 10.12.2018, ora 12.00)

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și
prenumele candidaților
Denumirea postului Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. SCUTELNICU
IOAN PETRU
Expert IA  (specialitatea geologie) ADMIS  

 

 

 

2. IVAN
DANIELA
Consiliet IA  (economist) ADMIS  

 

 

 

3. DUMITRESCU
DANIELA
Refent IA (casierie+gestionare
patrimoniu)
ADMIS  

 

 

 

4 GHEORGHE
DUMITRU
Referent IA               (sofer) ADMIS  

 

 

 

5 INACU
ROBERTII FLORIAN
Referent IA                (sofer) ADMIS  

 

 

 

6 ILIE
AUREL
Referent IA                  (sofer) RESPINS Nu au fost prezentate în original
documentele solicitate , conform prevederilor H.G. nr. 286/2011 (carnetul de
muncă)

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 10.01.2019 ora 12,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 15.01.2019, ora 10,00 referent IA (sofer) și ora 11,00 pentru celelalte posturi, la sediul ISACCL, numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor. Candidații vor avea, obligatoriu, cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu