ANUNȚ SELECȚIE DOSARE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

Comisiile de concurs/examen, constituite prin ordinul președintelui ISACCL nr. 17/14.02.2020, modificat prin ordinul președintelui ISACCL nr. 23/2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

expert IA – Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului,

expert IA -Departament diplomație culturală,

expert debutant Departament natură, cultură, societate,

expert IA Compartiment achiziții publice,

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa) din 18.02.2020, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

 

 

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 224/24.02.2020 Expert IA  Departament Diplomație Culturală ADMIS -
2. 261/03.03.2020 Expert debutant Departament natură, cultură, societate ADMIS -
3. 262/03.03.2020 Expert debutant Departament natură, cultură, societate ADMIS -
4 248/27.02.2020 Expert IA Compartiment achiziții publice ADMIS -

NOTĂ: pentru postul de expert IA din cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului nu au existat candidați.

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 06.03.2020, ora 10.00

 

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 16.03.2020, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu