Anunț cu privire la rezultatele probei selecția dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant (s) specialitatea geologie, normă 8h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului Natură, Cultură, Societate în cadrul ISACCL

ANUNȚ
CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL
ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXPERT DEBUTANT (S) SPECIALITATEA GEOLOGIE, NORMĂ 8H/ZI, PERIOADĂ DETERMINATĂ DE 3 ANI, IN CADRUL DEPARTAMENTULUI NATURA, CULTURA, SOCIETATE IN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 4/25.01.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de expert debutant (S) specialitatea geologie, normă 8h/zi, perioadă determinată de 3 ani, in cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate in cadrul ISACCL scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa) din 25.01.2021, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul  verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Dosar nr. 188/05.02.2021 Expert (S)  debutant, norma intreaga, perioada determinata 3 ani ADMIS
2. Dosar nr. 216/10.02.2021 Expert (S)  debutant, norma intreaga, perioada determinata 3 ani RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice de studii (diplomă de licență în domeniul geologiei)
3. Dosar nr. 221/11.02.2021 Expert (S)  debutant, norma intreaga, perioada determinata 3 ani ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore  lucratoare de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 22.02.2021, ora 09,00

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 25.02.2021, ora 12,00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor. Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu