Anunț privind rezultatul la proba interviu pentru examenul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată

Data afișării 29.12.2021, ora 12:00

Anexă la referatul  nr.1933/29.12.2021

 

Anunț privind rezultatul la  proba interviu pentru examenul organizat în vederea ocupării postului contractual de conducere Director (S) grad II in cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației, normă întreagă 8h/zi, perioada nedeterminată

 

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr 87/25.11.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs de ISACCL, sus mentionate, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), a participat la proba interviu, a notat si consemnat in fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere înscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu Observații
1. Dosar nr. 1847/13.12.2021 Director (S) grad II în cadrul Direcției Istoria culturii și civilizației 96,33 ADMIS -

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu