Anunț privind rezultatul la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție de consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului financiar contabil și resurse umane (resurse umane și salarizare)

Afisat astazi, 30.06.2022 ora 16:00

 

Anunț privind rezultatul la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție de consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul compartimentului financiar contabil și resurse umane (resurse umane și salarizare)

Comisia de concurs, constituita prin decizia nr. 32/02.06.2022, în vederea examinării candidatului inscris la concursul pentru ocuparea postului sus mentionat,  scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a), au participat la proba interviu, au notat si consemnat in fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu Observații
1. Dosar nr. 538/06.06.2022 Consilier IA resurse umane și salarizare 90,66 ADMIS -

 

La  rezultatul probei interviu, se poate depune contestație personal, în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu