Anunț privind rezultatul la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție de: 1 post consilier IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, perioada nedeterminată

Afișat astăzi, 09.03.2023 ora 14:00

 

Anunț privind rezultatul la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de execuție de:

1 post consilier IA în cadrul Serviciului Comunicare, redacție și bibliotecă, normă întreagă, 8h/zi, respectiv 40h/săptămână, perioada nedeterminată

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 08/06.02.2023, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului sus menționat, scos la concurs în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 1336/2022, a participat la proba interviu, a notat și consemnat în borderourile individuale ale membrilor punctajele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul-verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar de înscriere nr. 221/20.02.2023 Consilier IA 94 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu