Anunț privind rezultatele la  proba scrisă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant (S), norma intreaga, perioada determinata (3 ani) specialitatea Geologie în cadrul ISACCL

Anunț privind rezultatele la  proba scrisă pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant (S), norma intreaga, perioada determinata (3 ani) specialitatea Geologie în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 4/25.01.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de expert debutant (S), specialitatea Geologie, din cadrul ISACCL scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a) din 28.01.2021, a participat la proba scrisă și a corectat lucrarea, întocmind fișele individuale și centralizatorul cu notele obținute de candidatul prezent.

Rezultatele probei scrise au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei scrise Programarea interviului din data de 03.03.2021,

Ora 11,00

1. Dosar nr. 188/05.02.2021 expert debutant (S), specialitatea Geologie ABSENT RESPINS

-

2.

Dosar nr. 221/11.02.2021 expert debutant (S), specialitatea Geologie 54,33 ADMIS 11,00

 

La  rezultatul probei scrise se poate depune contestaţie în termen de 24 de ore lucrătoare de la data postării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

MENȚIUNE: Se pot prezenta la interviul din data de 03.03.2021, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei probei scrise.

Postat vineri, 26 februarie 2021, ora 12:30

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu