Anunț privind rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție

                                          Nr. înregistrare: 1420/04.10.2021

 

Anunț privind rezultatele la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție de:

Consilier IA,  normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea istorie-arheologie, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier IA,  ½ normă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea cultură și civilizație greco-romană, in cadrul Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului

Consilier I, normă întreagă, pe perioadă determinată 3 ani, în specialitatea geografie, in cadrul Departamentului Natură, cultură și societate

Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr. 60/02.09.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor sus mentionate,  scoase la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a), au participat la proba interviu, au notat si consemnat in fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr.crt. Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu Observatii

1.

Dosar nr 1326/13.09.2021 Consilier IA specialitatea istorie-arheologie 99,00 ADMIS -
2. Dosar nr 1341/14.09.2021 Consilier IA specialitatea cultură și civilizație greco-romană - RESPINS Candidatul nu s-a prezentat la proba interviu
3. Dosar nr 1363/20.09.2021 Consilier IA specialitatea cultură și civilizație greco-romană 98,33 ADMIS
4. Dosar nr 1355/16.09.2021 Consilier I specialitatea geografie 91,66 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Postat luni, 4 octombrie 2021, ora 14:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu