Anunț privind rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție la ISACCL

Afisat astazi, 29.09.2021 ora 12:00

 

Anunț privind rezultatele la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție de:

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene

Expert debutant, ½ normă, perioadă determinată 3 ani, specialitatea grafică și DTP pentru tipar

Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr. 50/30.08.2021, în vederea examinării candidatilor înscrisi la concursul pentru ocuparea posturilor sus mentionate,  scoase la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a), au participat la proba interviu, au notat si consemnat in fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu Observatii
1. Dosar nr. 1299/08.09.2021 expert debutant, specialitatea accesare fonduri structurale și de coeziune europene 86.83 ADMIS -
2. Dosar nr. 1334/14.09.2021 expert debutant specialitatea grafică și DTP pentru tipar 89.33 ADMIS -

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu