Anunț privind rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent IA (M) (casierie si gestionare patrimoniu ISACCL) normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului economic, Compartiment financiar contabil și resurse umane în cadrul ISACCL

Afișat joi, 03.06.2021 ora 12:00

Anexă la referatul nr. 735/03.06.2021

 

ANUNȚ
privind rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de referent IA (M) (casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) normă întreagă, perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului economic, Compartiment financiar contabil și resurse umane în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 27/22.04.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de  referent IA(M) din cadrul Serviciului economic al ISACCL scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a), a participat la proba interviu, a notat și consemnat în fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 Nr. crt.

Nr dosar înscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar nr 652/12.05.2021

Referent IA (M)

79,67 ADMIS
2.

Dosar nr 661/13.05.2021

Referent IA (M) 77,33

ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 24 de ore lucrătoare de la data postării prezentului anunț, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu