Anunț privind rezultatele la proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant (S), norma întreagă, perioada determinata (3 ani) specialitatea Geologie în cadrul ISACCL

Anunț
privind rezultatele la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant (S), norma întreagă, perioada determinata (3 ani) specialitatea Geologie
în cadrul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 4/25.01.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de expert debutant (S), specialitatea Geologie, din cadrul ISACCL scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a) din 28.01.2021, a participat la proba interviu, a notat si consemnat in întocmind fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt. Nr dosar inscriere Denumirea postului Punctaj obținut Rezultatul probei interviu
1. Dosar nr. 221/11.02.2021 expert debutant (S), specialitatea Geologie 83,66 ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestaţie în termen de 24 de ore lucrătoare de la data postării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Postat joi, 4 martie 2021, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu