Anunț privind rezultatele la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic

Anexă la referatul nr. 1083/23.07.2021

 

Anunț privind rezultatele la  proba interviu pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de consilier juridic IA, norma întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr. 37/18.06.2021, în vederea examinării candidatului înscris la concursul pentru ocuparea postului vacant de  consilier juridic IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată în cadrul Compartimentului juridic scos la concurs, în conformitate cu prevederile din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea a III a), a participat la proba interviu, a notat și consemnat în fișele individuale, notele acordate.

Rezultatul probei interviu are la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr. crt.

Nr dosar înscriere Denumirea postului Punctaj obținut

Rezultatul probei interviu

1.

Dosar de înscriere nr 872/25.06.2021 Consilier juridic IA 98,67

ADMIS

 

La  rezultatul probei interviu se poate depune contestație în termen de 1 zi lucrătoare de la data postării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 23.06.2021 ora 12:00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu