Anunț privind organizarea examenului de promovare în funcția imediat superioară a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul ISACCL

ANUNȚ

privind organizarea examenului de promovare în funcția imediat superioară a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul I.S.A.C.C.L.

 

1 post expert II (S) specialitatea geologie, normă 8h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate

1 post expert II (S) specialitatea accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, normă 4h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Serviciului Comunicare, Redacție și Bibliotecă

1 post expert II (S) specialitatea grafică și DTP pentru tipar, normă 4h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Serviciului Comunicare, Redacție și Bibliotecă

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în conformitate cu dispoziţiile art.41^1, art.44 și art.45 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare,organizează examen de promovare în funcția imediat superioară a personalului încadrat în funcție contractuală de debutant din cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate cât și Serviciul Comunicare, Redacție și Bibliotecă a unui număr total de 3 posturi contractuale, de execuție,  astfel:

  • 1 post expert II (S) specialitatea geologie, normă 8h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului Natură, Cultură și Societate;
  • 1 post expert II (S) specialitatea accesare Fonduri Structurale și de Coeziune Europene, normă 4h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Serviciului Comunicare, Redacție și Bibliotecă;
  • 1 post expert II (S) specialitatea grafică și DTP pentru tipar, normă 4h/zi, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Serviciului Comunicare, Redacție și Bibliotecă.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare în treaptă superioară se va depune la sediul Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului din Bd. Mareșal Constantin Prezan 2A, sector 1, București, Secretariat, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, în perioada 27 septembrie 2022 - 10 octombrie 2022, astfel:

- luni pînă joi în intervalul orar 8:30 - 16:00,

- vineri  8:30-14:00

şi va cuprinde:

  • cererea de înscriere la examen adresată Directorului General al Institutului;
  • adeverință în vederea atestării vechimii în gradul debutant;
  • copie a raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale aferente perioadei stagiului de debutant;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz.

Examenul de promovare  va consta într-o probă scrisă ce va avea loc în data 11 octombrie 2022, ora 10:00.

Cererea de înscriere poate fi descărcată aici »»»

Bibliografia de examen poate fi descărcată aici »»»

După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului, conform calendarului.

Termenul limită de afişare a rezultatului contestaţiilor este de o zi lucrătoare de la soluționarea acestora.

Afişarea rezultatului final al examenului de promovare va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru proba scrisă.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Bibliografia de examen poate fi descărcată aici »»»

Calendarul desfăşurării examenului de promovare:

Apariție site în data de 26.09.2022

Depunere dosare 27.09.2022-10.10.2022

Susținerea probei scrise 11.10.2022

Corectarea și notarea lucrărilor la proba scrisă  și afișarea rezultatelor la proba scrisă 12.10.2022

Depunerea contestațiilor la proba scrisă 13.10.2022

Soluționarea contestațiilor și afisarea rezultatelor la contestații la proba scrisă 14.10.2022

Afișarea rezultatelor finale ale examenului de promovare 17.10.2022

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu