ANUNȚ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE PRIN CONCURS/EXAMEN

Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat de HG 1027/2014, anunță decalarea calendarului la concursul/examenul în vederea ocupării unor posturi contractuale vacante, de execuție:

  • 1 post post expert grad IA (S) perioadă determinată 3 ani, norma 8h/zi în cadrul  Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului
  • 1 post post expert grad IA (S) perioadă determinată 3 ani, norma 8h/zi în cadrul Departamentului diplomație culturală
  • 1 post expert debutant (S) perioadă determinată 3 ani, norma 4h/zi în cadrul  Departamentului natură, cultură și societate
  • 1 post expert grad IA (S) perioadă nedeterminată , normă 8h/zi în cadrul Compartimentului achiziții publice

astfel:

  • amânarea probei scrise de la data de 11.03.2020 loc la data 16.03.2020 la sediul Institutului, din bd.

Mareșal Constantin Prezan, nr. 2A, sector 1, București. Ora susținerii concursului va fi anunțată pe site-ul Institutului la secțiunea „Cariere”;

  • amanarea probei interviului la data de 23.03.2020. Ora la care se va desfășura proba va fi comunicată

odată cu rezultatul de la proba scrisă.

 

Calendarul desfăşurării concursului:

19.02.2020-03.03.2020 Dosarele de concurs se depun la sediul din Bd. M. Constantin Prezan nr. 2A

 

05.03.2020-10.03.2020 Selecţia dosarelor, afișarea rezultatelor la selecția dosarelor, depunerea contestațiilor la selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor și afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor  la proba selecției dosarelor
16.03.2020 Proba scrisă
17.03.2020-20.03/2020 Corectarea lucrărilor, afișarea rezultatelor la proba scrisă, depunerea contestațiilor la proba scrisă, soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor la proba scrisă
23.03.2020 Interviu
24.03.2020-27.03.2020 Notarea probei interviu, afișarea rezultatelor la proba interviu, depunerea contestaţiilor la proba interviu, soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și afisarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor la proba intevriu
30.03.2020 Afișarea rezultatelor finale

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la telefon 0723.289.799, secretariat I.S.A.C.C.L.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu