ANUNȚ CU PRIVIRE SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATĂ LA ISACCL SUB NR. 1479/09.10.2018

Postat miercuri, 10 octombrie 2018, ora 16.20

ANUNȚ CU PRIVIRE SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATĂ LA ISACCL SUB NR. 1479/09.10.2018 DE DOAMNA RĂDULESCU MARIANA LĂCRĂMIOARA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA – COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI JURIDIC

După îndeplinirea procedurilor conform prevederilor art. 32-35 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis: respingerii contestației și menținerea punctajului de 22 puncte.

 

Nr.
crt.
Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctaj
meținut
în urma respingerii contestației
Rezultat
admis/
respins
1. RĂDULESCU MARIANA LACRĂMIOARA Consilier juridic IA 22,00 puncte RESPINS

 

 

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu