ANUNȚ CU PRIVIRE SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATĂ LA ISACCL SUB NR. 1447/02.10.2018

Postat joi, 4 octombrie 2018, ora 12.50.

ANUNȚ CU PRIVIRE SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIEI ÎNREGISTRATĂ LA ISACCL SUB NR. 1447/02.10.2018 DE DOAMNA RĂDULESCU MARIANA LĂCRĂMIOARA LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE CONSILIER JURIDIC IA – COMPARTIMENT RESURSE UMANE ȘI JURIDIC

 

După îndeplinirea procedurilor conform prevederilor art. 32-35 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Comisia de soluționare a contestațiilor a decis: admiterea contestației și acordarea punctajului de 65 puncte.

Nr. crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut în urma admiterii și soluționării contestației Rezultat admis/respins Interviu 05.10.2018
1. RĂDULESCU MARIANA LACRĂMIOARA Consilier juridic IA 65,00 ADMIS 13,00

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu