ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat joi, 10 mai 2018, ora 12.15.

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante,

1 post contabil șef  (S) grad II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată- nu a fost depus nici un dosar,

1 post consilier juridic (S) grad IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic,

1 post consilier (economist) (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, gradul IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil,

1 post consilier (economist) (S) grad IA, 1/2 normă (4h/zi), perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar-contabil, cu atribuții de control financiar preventiv,

1 post expert (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului achiziții publice,

1 post referent (cu atribuții de casier) (M) treapta IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar contabil.

1 post expert (S) grad debutant, în cultura romană și bizantină, în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale, normă întreagă, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului,

1 post consilier (S) grad IA, specializare editorială, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani,  în cadrul Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT,

1 post consilier (S) grad IA, specializare în relații internaționale, limba engleză nivel avansat și franceză nivel mediu/avansat,  normă întreagă, pe durată determinată 3 ani, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, I.T.,

scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.crtNumele și prenumele candidațilorDenumirea postuluiRezultatul selecțieiObservații
1.MINGOTE ELENA VERONICAConsilier IA Compartiment financiar contabiladmis
2.DUȚĂ LIANA ROXANAConsilier IA (activitate C.F.P.P.)admis
3.MIHAI MIOARAExpert IA (achiziții publice)Pentru acest post se suspendă procedura de concurs/examen
4COSTIȘANU ANGELICA LILIANAReferent

(casier) IA

respinsNu îndeplinește condițiile specifice de vechime în domeniul de referință
5CREȚU ANCA GEORGETAReferent

(casier) IA

admis
6MARINESCU ELENAConsilier juridic IAadmis
7ONOFREI MAXIM VLADExpert debutant (cultura romană și bizantină)respinsNu îndeplinește condițiile specifice postului (deținerea unui doctorat)
8RĂDUCAN ANA MARIAExpert debutant (cultura romană și bizantină)admis
9URLOIU RADU LAURENȚIUExpert debutant (cultura romană și bizantină)admis
10OPREA COSMIN CRISTIANExpert debutant (cultura romană și bizantină)admis
11DELEANU DANA SIMONAConsilier IA (specializare editorială)admis
12VELICU  RALUCA ANTOANELLAConsilier IA (specializare editorială)respins Nu îndeplinește condițiile specifice postului (deținerea unui doctorat)
13PĂCURAR EMIL ANDIConsilier IA (relații internaționale)respinsNu îndeplinește condițiile specifice privind studiile superioare în domeniile solicitate
14STĂNESCU DIANA LUCIANAConsilier IA (relații internaționale)admis

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv până la data de 11.05.2018.

NOTĂ:

Pentru postul de expert IA din cadrul Compartimentului achiziții publice se suspendă, la data prezentului anunț, procedura de ocupare a postului prin concurs/examen.

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 17.05.2018, orele 10:00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu