ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR  PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat joi, 10 mai 2018, ora 12.15.

Comisiile de examinare a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante,

1 post contabil șef  (S) grad II, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată- nu a fost depus nici un dosar,

1 post consilier juridic (S) grad IA, normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului resurse umane și juridic,

1 post consilier (economist) (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, gradul IA în cadrul Compartimentului financiar-contabil,

1 post consilier (economist) (S) grad IA, 1/2 normă (4h/zi), perioadă nedeterminată,  în cadrul Compartimentului financiar-contabil, cu atribuții de control financiar preventiv,

1 post expert (S) grad IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului achiziții publice,

1 post referent (cu atribuții de casier) (M) treapta IA, normă întreagă, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului financiar contabil.

1 post expert (S) grad debutant, în cultura romană și bizantină, în spațiul Levantului și al Mediteranei orientale, normă întreagă, perioadă determinată de 3 ani, în cadrul Departamentului istoria și cultura Levantului,

1 post consilier (S) grad IA, specializare editorială, normă întreagă, perioadă determinată 3 ani,  în cadrul Serviciul comunicare, editare, bibliotecă, IT,

1 post consilier (S) grad IA, specializare în relații internaționale, limba engleză nivel avansat și franceză nivel mediu/avansat,  normă întreagă, pe durată determinată 3 ani, în cadrul Serviciului comunicare, editare, bibliotecă, I.T.,

scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. MINGOTE ELENA VERONICA Consilier IA Compartiment financiar contabil admis
2. DUȚĂ LIANA ROXANA Consilier IA (activitate C.F.P.P.) admis
3. MIHAI MIOARA Expert IA (achiziții publice) Pentru acest post se suspendă procedura de concurs/examen
4 COSTIȘANU ANGELICA LILIANA Referent

(casier) IA

respins Nu îndeplinește condițiile specifice de vechime în domeniul de referință
5 CREȚU ANCA GEORGETA Referent

(casier) IA

admis
6 MARINESCU ELENA Consilier juridic IA admis
7 ONOFREI MAXIM VLAD Expert debutant (cultura romană și bizantină) respins Nu îndeplinește condițiile specifice postului (deținerea unui doctorat)
8 RĂDUCAN ANA MARIA Expert debutant (cultura romană și bizantină) admis
9 URLOIU RADU LAURENȚIU Expert debutant (cultura romană și bizantină) admis
10 OPREA COSMIN CRISTIAN Expert debutant (cultura romană și bizantină) admis
11 DELEANU DANA SIMONA Consilier IA (specializare editorială) admis
12 VELICU  RALUCA ANTOANELLA Consilier IA (specializare editorială) respins  Nu îndeplinește condițiile specifice postului (deținerea unui doctorat)
13 PĂCURAR EMIL ANDI Consilier IA (relații internaționale) respins Nu îndeplinește condițiile specifice privind studiile superioare în domeniile solicitate
14 STĂNESCU DIANA LUCIANA Consilier IA (relații internaționale) admis

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv până la data de 11.05.2018.

NOTĂ:

Pentru postul de expert IA din cadrul Compartimentului achiziții publice se suspendă, la data prezentului anunț, procedura de ocupare a postului prin concurs/examen.

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 17.05.2018, orele 10:00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu