ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL ISACCL

Anexă la referatul nr. 866/24.06.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSURILE ORGANIZATE ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI:

-           1 POST CONSILIER IA  ½ NORMĂ – PERIOADĂ DETERMINATĂ 3 ANI – SPECIALITATEA CULTURĂ ROMANĂ ȘI ELENISTICĂ- DEPARTAMENT ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI LEVANTULUI

-           1 POST EXPERT IA NORMĂ ÎNTREAGĂ – PERIOADĂ DETERMINATĂ 3 ANI – SPECIALITATEA CULTURĂ BIZANTINĂ ȘI POST-BIZANTINĂ - DEPARTAMENT ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI LEVANTULUI

-           1 POST EXPERT (S) GRAD IA – NORMĂ ÎNTREAGĂ – PERIOADĂ DETERMINATĂ 3 ANI – SPECIALITATEA INSTITUȚII ȘI POLITICI EUROPENE, DEZVOLTARE DURABILĂ - DEPARTAMENT DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

-           1 POST CONSILIER (S) GRAD IA – NORMĂ ÎNTREAGĂ – PERIOADĂ NEDETERMINATĂ – SPECIALITATEA ISTORIE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ ÎN SPAȚIUL LEVANTULUI - DEPARTAMENT DIPLOMAȚIE CULTURALĂ

 

          Comisiile de concurs, constituite prin decizia nr 32/04.06.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul ISACCL:

  • 1 post consilier IA ½ normă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură romană și elenistică, Departament istoria culturii și civilizației Levantului
  • 1 post expert IA normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea cultură bizantină și post-bizantină, Departament istoria culturii și civilizației Levantului
  • 1 post expert (S) grad IA – normă întreagă – perioadă determinată 3 ani – specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă, Departament diplomație culturală
  • 1 post consilier (S) grad IA – normă întreagă – perioadă nedeterminată – specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului, Departament diplomație culturală

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 851/22.06.2021 consilier IA ½ normă, specialitatea cultură romană și elenistică ADMIS
2. 839/18.06.2021 expert IA, normă întreagă, specialitatea cultură bizantină și post-bizantină ADMIS
3. 852/22.06.2021 expert IA, normă întreagă, specialitatea cultură bizantină și post-bizantină RESPINS Nu îndeplinește condițiile specifice de vechime în muncă și în specialitatea studiilor, de minim 5 ani
4. 826/17.06.2021 expert IA, normă întreagă, specialitatea instituții și politici europene, dezvoltare durabilă ADMIS
5. 815/16.06.2021 consilier IA, normă întreagă, specialitatea istorie modernă și contemporană în spațiul Levantului ADMIS

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 1 zi lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat joi, 24.06.2021, ora 16:00

Candidati admisi la proba selectia dosarelor se vor prezenta la proba scrisa, la data 30.06.2021, ora 10.00 si vor avea obligatoriu cartea de identitate in original.

În cazul în care exista candidati care au  depus  declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale, si acestia sunt declarati admisi la selectia dosarelor au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu