Anunț cu privire la selecția dosarelor pentru concursul organizat îna vederea ocupării postului vacant de execuție din cadrul ISACCL

Anexa nr. 1 la referat nr. 278/15.03.2022

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs a candidatilor înscrisi pentru participarea la ocuparea postului contractual vacant de: consilier IA (registratură/secretariat) scos la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a analizat și a verificat dosarul depus de candidat.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. Dosar nr. 259/10.03.2022 Consilier IA (registratură/secretariat); ADMIS
2. Dosar nr. 263/11.03.2022 Consilier IA (registratură/secretariat) RESPINS

Lipsa vechime in specialitatea studiilor - minim cinci ani;

Lipsa vechime efectiva în domeniul registratura/ secretariat - minim trei ani

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, consilier Simona Deleanu-Mareș, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 15.03.2022, ora 12.

NOTĂ:

Se poate prezenta la proba scrisă la sediul ISACCL, numai candidatul admis în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidatul va avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu