ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Afișat vineri, 15 iunie 2018, ora 08.00.

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de: expert IA (activitate muzeală și gestionarea fondului de carte) și expert debutant (activitate comunicare) scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. ILEA IOANA LIDIA EXPERT IA (activitate muzeală și gestionre fond de carte) ADMIS
2. ZIDARU MARIAN EXPERT IA (activitate muzeală și gestionre fond de carte) RESPINS Nu îndeplinește condiția de vechime/experiență în domeniul muzeal. Activitatea publicistică nu este relevantă pentru specificul postului
3. VELICU RALUCA ANTOANELLA EXPERT IA (activitate muzeală și gestionre fond de carte) ADMIS
4 ONOFREI MAXIM VALD Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS
5 IVAȘCU ANDREEA Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS
6 MIHAI SONIA EMILIA Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS
7 BUIDOSO ALEXANDRU VLADUT Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS
8 BRÂNDA OANA ELENA Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS
9 VASILIU ALEXANDRU EMANUEL Expert debutant (atribuții de comunicare) ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu  în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 15.06.2018 ora 08,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 21.06.2018, ora 10:00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu