Anunț cu privire la selecția dosarelor pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de execuție din cadrul ISACCL

Anexa nr. 1 la Referat nr. 470/17.05.2022

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de:

1 post consilier (S) grad IA în cadrul Compartimentului administrativ-tehnic, activitate registratură și secretariat, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (casier și gestionar patrimoniu ISACCL) în cadrul Compartimentului Financiar - contabil și resurse umane, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post consilier (S) debutant (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) în cadrul Compartimentului administrativ - tehnic, normă întreagă (8h/zi), perioadă nedeterminată

1 post expert IA (specialitatea geologie), normă 4h/zi, perioadă determinată 3 ani în cadrul Departamentului Natura, Cultura, Societate,

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, a analizat și a verificat dosarele depuse de candidați.

 

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt Nr. dosar inscriere Denumirea postului Rezultatul selecției dosarelor Observații
1. Dosar nr. 436/10.05.2022 Consilier IA (registratură/secretariat) ADMIS
2. Dosar nr. 444/11.05.2022 Consilier IA (registratură/secretariat) RESPINS Nu îndeplinește condiția specifică de vechime efectivă în domeniul registratură/secretariat minim 1 an, dovedită prin documente eliberate de angajator (adeverință, fișă de post etc.);
3. Dosar nr. 451/11.05.2022 Consilier IA (registratură/secretariat) ADMIS
4. Dosar nr. 463/13.05.2022 Consilier IA (registratură/secretariat) RESPINS Nu îndeplinește condiția specifică de vechime în specialitatea studiilor de minim 5 ani dovedită prin documente
5. Dosar nr. 459/12.05.2022 Consilier D (casierie si gestionare patrimoniu) ADMIS
6. Dosar nr. 466/13.05.2022 Consilier D (casierie si gestionare patrimoniu) ADMIS
7. Dosar nr. 406/04.05.2022 Consilier D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) ADMIS
8. Dosar nr. 464/13.05.2022 Consilier D (administrare și urmărire derulare contracte mentenanță și reparații) ADMIS
9. Dosar nr. 460/12.05.2022 Consilier IA (specialitatea geologie) ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, la sediul ISACCL, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 17.05.2022, ora 12.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba scrisă la sediul ISACCL, numai candidații declarați  admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Postat marți, 17 mai 2021, ora 12:00.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu