ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de:  expert IA (specialitate arheologie), expert IA (specialitate sociologie), consilier juridic IA, consilier IA (activitate secretariat/registratură), expert IA (achiziții publice) scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Mihuț Florica (Bohîlțea) Expert IA (specialitate sociologie) ADMIS
2. Pavel Cătălin Expert IA patrimoniu (specialitatea arheologie) ADMIS
3. Bottez Valentin Victor Expert IA patrimoniu (specialitatea arheologie) ADMIS
4 Rădulescu Mariana Lăcrămioara Consilier juridic IA ADMIS
5 Rotaru Ilie Consilier juridic IA ADMIS
6 Sfîrlogea Cristian Expert IA (achiziții publice) ADMIS
7 Mîndroc Afrodita Consilier Ia (secretariat/registratură) ADMIS
8 Helmis Rodica Veronica Consilier Ia (secretariat/registratură) ADMIS

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 26.09.2018 ora 12,30.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 01.10.2018, ora 10,00 la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu