ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ  CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs/examen, constituite prin ordinul președintelui ISACCL nr. 27/23.03.2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

expert IA – Departamentului istoria culturii și civilizației Levantului,

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa) din 25.03.2020, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr.crt Nr. cerere înscriere concurs Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 396/.08.04.2020 Expert IA Departament istoria culturii si civilizatiei Levantului ADMIS -
2. 397/08.04.2020 Expert IA Departament istoria culturii si civilizatiei Levantului RESPINS -

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat luni, 13.04.2020, ora 16.00

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 16.04.2020, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu