ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ

CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs al candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor contractuale vacante de: expert IA (achiziții publice), consilier IA (activitate de redacție), consilier IA (relații publice), expert II (comunicare în limba engleză), referent IA (M), scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarele depuse de candidați.

Rezultatele probei – selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt. Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Ganea Laura Ioana Consilier IA (activitate de redacție) ADMIS
2. Boboc Enache Diana Alice Consilier IA (relații publice) ADMIS
3. Țiu Ilarion Consilier IA (relații publice) ADMIS
4 Tițu Diana Elena Expert II (comunicare în limba engleză) RESPINS Nu îndeplinește condiția ”vechimii în specialitatea studiilor”
5 Matei Diana Cristina Expert II (comunicare în limba engleză) RESPINS Nu a prezentat la depunerea dosarului documente studii în original
6 Răileanu Mihaela Expert II (comunicare în limba engleză) ADMIS
7 Anghelovici Maria Monica Expert II (comunicare în limba engleză) ADMIS
8 Onofrei Maxim Vlad Expert II (comunicare în limba engleză) ADMIS
9 Dinulescu Dinu Eugen Referent IA (administrativ- tehnic) ADMIS
10 Scărlătescu Vasile Referent IA (administrativ- tehnic) ADMIS

 

Candidații nemulțumiții de rezultatul selecției dosarelor pot depune contestație în termen de 24 de ore de la data publicării prezentului anunț la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 10 octombrie 2019, ora 14.00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba scrisă din data de 17.10.2019, la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu