ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisia de examen pentru ocuparea postului contractual vacant de:  consilier I (specialitate geografie), scos la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au analizat și au verificat dosarul deepus de unicul candidat.

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr.crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. Iosif Daniel Consilier I (specialitarea geografie) ADMIS

 

Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor de înscriere se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, data afișării 12.11.2018 ora 12,00.

NOTĂ:

Se poate prezenta la proba scrisă din data de 19.11.2018, ora 12,00 la sediul ISACCL candidațul  admis în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidatul va avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu