ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE

Postat marți, 2 octombrie 2018, ora 12.30.

ANUNȚ CU PRIVIRE LA REZULTATELE PROBEI SCRISE PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

Comisiile de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de:

expert IA (sociologie)

expert IA (arheologie,

expert IA (achiziții publice)

consilier juridic IA,

consilier IA (registratură)

scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scisă.

 

Rezultatele la proba scrisă la concurs sunt prezentate mai jos:

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat  admis/respins Interviu 05.10.2018
1. MIHUȚ FLORICA (BOHÎLȚEA) Expert IA (sociologie) 100,00 ADMIS 9,00
2. PAVEL CĂTĂLIN Expert IA (arheologie) 65,33 ADMIS 10,00
3. BOTTEZ VALENTIN VICTOR Expert IA (arheologie) 92,50 ADMIS 10,30
4. MÎNDROC AFRODITA Consilier IA (registratura/secretariat) 86,99 ADMIS 11,00
5. HELMIS RODICA VERONICA Consilier IA (registratura/secretariat) 75,32 ADMIS 11,30
6. SFÎRLOGEA

CRISTIAN

Expert IA (achiziții publice) 82,33 ADMIS 12,30
7. RĂDULESCU MARIANA LACRĂMIOARA Consilier juridic IA 60,00 ADMIS 13,00
8. ROTARU ILIE Consilier juridic IA 50,00 ADMIS 13,30

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrisă, data afișării rezultatelor la proba scrisă 02.10.2018 ora 12,30.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba INTERVIU din data de 05.10.2018, conform programării de mai sus,  la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei – proba scrisă.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu