ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA PROBA SCRISĂ PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII  POSTURILOR VACANTE DE EXECUȚIE  DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs a candidaților înscriși pentru participarea la ocuparea posturilor vacante de: expert IA (activitate muzeală și gestionarea fondului de carte) și expert debutant (activitate comunicare) scoase la concurs din cadrul ISACCL, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a corectat lucrările la proba scrisă.

 

Rezultatele la proba scrisă la concurs sunt prezentate mai jos:

 

Nr. crt Numele și prenumele candidaților Denumirea postului Punctajul obținut Rezultat  admis/respins Interviu 02.07.2018
1. ILEA IOANA LIDIA EXPERT IA (activitate muzeală și gestionre fond de carte) ABSENT RESPINS  

-

2. VELICU RALUCA ANTOANELLA EXPERT IA (activitate muzeală și gestionre fond de carte) 98,00 puncte ADMIS  

10,00

4 ONOFREI MAXIM VALD Expert debutant (atribuții de comunicare) 73,00 puncte ADMIS 10,30
5 IVAȘCU ANDREEA Expert debutant (atribuții de comunicare) 82,00 puncte ADMIS 11,00
6 MIHAI SONIA EMILIA Expert debutant (atribuții de comunicare) ABSENT RESPINS -
7 BUIDOSO ALEXANDRU VLADUT Expert debutant (atribuții de comunicare) 70,00 puncte ADMIS 11,30
8 BRÂNDA OANA ELENA Expert debutant (atribuții de comunicare) 80,00 puncte ADMIS 12,00
9 VASILIU ALEXANDRU EMANUEL Expert debutant (atribuții de comunicare) 73,00 puncte ADMIS 12,30

 

Contestațiile cu privire la rezultatele probei scrise se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Elena Liliana Ionescu, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, 22.06.2018 ora 08,00.

NOTĂ:

Se pot prezenta la proba INTERVIU din data de 02.07.2018, conform programării de mai sus,  la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei – proba scrisă.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu