ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTURILOR VACANTE DE CERCETATOR STIINTIFIC DIN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisiile de concurs/examen, constituite prin ordinul președintelui ISACCL nr. 25/09.03.2020, modificat prin ordinul președintelui ISACCL nr. 35/2020, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul/examenul pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de:

  • 1 post CS I ½ norma, specialitatea geografie- stiinta mediului
  • 1 post CS I ½ norma, specialitatea istorie-arheologie
  • 1 post de CS III ½ norma, specialitatea geoargeologie

scoase la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei – analiza si selecția dosarelor – au la bază procesele verbale întocmite de membrii Comisiilor de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

 

Nr. crt Nume si prenume candidat Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. JOSA CRISTIAN - 1 post CS I ½ norma,  specialitatea geografie- stiinta mediului ADMIS -
2. IACOB MIHAELA - 1 post CS I ½ norma, specialitatea istorie-arheologie ADMIS -
3. HAITA CONSTANTIN - 1 post de CS III ½ norma, specialitatea geoargeologie ADMIS Se va prezenta la proba scrisa

 

NOTĂ: Data și ora probei scrise pentru postul de CS III vor fi anunșate pe site-ul ISACCL sectiunea CARIERE la o dată ulterioară.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data publicării prezentului anunţ la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 24.07.2020 ora 12.00

MENȚIUNE:

Se pot prezenta la proba scrisă , la sediul ISACCL numai candidații admiși în urma rezultatelor finale ale etapei de selecție a dosarelor.

Candidații vor avea, obligatoriu cartea de identitate.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu