ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE REFERENT (ACTIVITATE CASIERIE ȘI GESTIONARE PATRIMONIU ISACCL) (M) GRADUL IA ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE UMANE ÎN CADRUL ISACCL

                                 Anexă la referatul nr. 680/20.05.2021

 

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SELECȚIA DOSARELOR PENTRU CONCURSUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII POSTULUI VACANT DE REFERENT (ACTIVITATE CASIERIE ȘI GESTIONARE PATRIMONIU ISACCL) (M) GRADUL IA ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL SI RESURSE UMANE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE STUDII AVANSATE PENTRU CULTURA ȘI CIVILIZAȚIA LEVANTULUI

 

Comisia de concurs, constituită prin decizia nr 27/22.04.2021, în vederea examinării candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului vacant de referent (activitate casierie și gestionare patrimoniu ISACCL) (M) gradul IA în cadrul Compartimentului financiar contabil si resurse umane din cadrul ISACCL, scos la concurs, în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 20 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare și publicate în Monitorul Oficial (partea aIIIa), au analizat și au verificat dosarele depuse de candidaţi.

Rezultatele probei - selecția dosarelor – au la bază procesul verbal întocmit de membrii Comisiei de concurs pentru această probă și sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Nr. crt Nr. cerere înscriere
 concurs
Denumirea postului Rezultatul selecției Observații
1. 650/11.05.2021 Referent (M) IA ADMIS
2. 652/12.05.2021 Referent (M) IA ADMIS
3. 661/13.05.2021 Referent (M) IA ADMIS
4. 672/18.05.2021 Referent (M) IA RESPINS Candidatul nu îndeplinește condiția specifică privind vechime în domeniul de referință  de minim 3 ani

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul selecţiei dosarelor pot depune contestaţie în termen de 24 de ore lucratoare de la data publicării prezentului anunţ, la sediul ISACCL din București bd. Mareșal Constantin Prezan nr. 2A, sector 1.

Afișat astăzi, 20.05.2021, ora 09:00

Candidati admisi la proba selectia dosarelor se vor prezenta la proba scrisa la data si ora din anunt si vor avea obligatoriu cartea de identitate in original.

În cazul în care exista candidati care au  depus  declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, si acestia sunt declarati admisi la selectia dosarelor au obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Nu există comentarii.

Adaugă un comentariu